Pogoji in določila promocije “Povrnemo 5% vaše mesečne nabave na Proky”

Čas trajanja in žreb

Promocija bo trajala od 1. marca do 31. marca 2023.

1. aprila 2023 bo naključno izbran en zmagovalec, ki bo o izboru obveščen preko e-pošte in objavljen na družbenih omrežjih v lasti Proky.io.

Pogoji sodelovanja

Do nagrade so upravičeni kupci, ki morajo v promocijskem obdobju na platformi Proky opraviti naročila pri svojih dobaviteljih v vrednosti najmanj 5 000 EUR. Vrednost naročila za namen žreba bo izračunana na podlagi cen tržne vrednosti na platformi ali cene, ki jo je vnesel dobavitelj, če je le-ta na voljo.

Da bi bili upravičeni do nagrade, morajo kupci v promocijskem obdobju oddati vsaj dve ločeni naročili pri enem ali več dobaviteljih.

Vrednost naročil in dokazila o nakupu

Kupci lahko kadar koli preverijo svojo trenutno skupno vrednost naročila tako, da pošljejo sporočilo prek platforme Proky ali pošljejo elektronsko sporočilo na naslov info@proky.io. Kupce bomo o stanju obveščali vsaj enkrat na teden, in sicer vsak ponedeljek. Število naročil lahko preverite v zgodovini naročil na platformi. Kupcem svetujemo, da naročilom zaradi lažjega sledenja priložijo račune, kar lahko storijo s klikom na ikono sponke na dnu oddanega naročila.

Nagrada

Zmagovalec bo prejel 5 % dejanske skupne vrednosti naročila, ki jo dokaže z računi, dobavnicami ali naročilnicami. Najvišja vrednost izplačane nagrade je 1000 EUR neto.

Nagrajenec mora v 5 delovnih dneh po žrebanju predložiti dokazilo o naročilu/nakupnem nalogu ali računu. Če dokazila v tem roku ne bo predložil, nagrada ne bo podeljena, Proky pa bo neizplačano nagrado podaril Slovenski banki hrane v obliki osnovnih surovin, ki jih bodo darovali družinam v stiski.

Manjkajoči dobavitelji

Da bi lahko opravili vsa naročila preko platforme, lahko kupci s pomočjo Proky ekipe vnesejo tudi svoje manjkajoče dobavitelje hrane in pijače, embalažnih materialov, čistil, pisarniškega materiala, oblačil in druge opreme za zaposlene ter elektronike. Za pomoč kontaktirajte Evo Metež na eva.metez@proky.io.

S sodelovanjem v tej promociji se kupec strinja s temi pogoji in določili.