Ne samo restavracije in hoteli, tudi šole in drugi javni zavodi so se srečevali z novimi izzivi v nabavnih verigah. Optiguest je v sklopu predstavitve Ljubljanski startup 2022 na Mestni občini Ljubljana predstavil Proky kot pomoč pri digitalizaciji nabavnih procesov. Podeljen nam je bil pilotni projekt, ki smo ga izvajali nekaj mesecev na OŠ Milana Šuštaršiča.

Spodaj si lahko preberete zapis uporabnice, ki je Proky testirala med prvimi.

“Kot mlada učiteljica dvopredmetnega pouka biologije in gospodinjstva, sem se z delom organizatorja prehrane srečala prvič v letu 2020. Delo organizatorja šolske prehrane je po mojem mnenju veliko bolj obsežno, kot pa je v delovni obveznosti sistemizirano. Na podlagi sistemizacije delovnega mesta, ki je znašalo 12,8% za približno malo več kot 500 učencev na naši šoli, mi je pripadalo še 19 ur pouka ter opravljanje drugega in tretjega stebra. Kot učiteljica gospodinjstva/naravoslovja, sem se pri pouku posluževala veliko praktičnega dela, ker sem mnenja, da se otroci na primeru prvovrstne izkušnje največ naučijo zato sem se veliko časa pripravljala tudi na pouk.

Poleg pouka naravoslovja, gospodinjstva, podaljšanega bivanja ter dveh izbirnih predmetov, sem tako morala opravljati tudi dela organizatorja šolske prehrane. To je obsegalo še sestavljanje osmih različnih jedilnikov (glede na diete), dnevno naročanje živil za šolske obroke (1200 kosil, 540 malic, 170 popoldanskih malic ter 40 zajtrkov), naročanje živil preko telefona/e-maila, vodenje evidenc. Šolske sheme, projektov, preverjanje cen dobavnic ter računov, vodenje HACCP sistema, organizacijo in skrb za odnose v kuhinji ter nenazadnje pripravljanje novega triletnega Javnega razpisa s pomočjo občine – ki je bilo končano po šestih mesecih in še bi lahko naštevala.

Največ časa na vsakodnevni ravni mi je vzelo ravno naročanje živil ter preverjanje cen iz dobavnic z računi in javnim razpisom. Količine iz javnega razpisa sem pri določenih živilih morala preračunavati na kos. Ker sem tukaj porabila v povprečju kakšno uro na dan, je za to trpela tudi priprava in izvedba pouka. Zaradi klicanja dobaviteljev na telefon, njihove neodzivnosti in preverjanja cen ter količin včasih celo več. Težava pa je bila še ta, da nekateri dobavitelji sprejemajo naročila do točno določene ure, ko sem ponavadi imela še pouk/podaljšano bivanje. Prav tako so zaradi razpršenega urnika trpeli odnosi v kuhinji, sestanki z vodjo kuhinje pa so bili kratki in neproduktivni.

V lanskem in letošnjem šolskem letu pa se je pojavila nova težava in sicer spreminjanje cen dobaviteljev iz javnega razpisa na podlagi 95. člena 3. odstavka ZJN-3, ki opisuje nepredvidljive okoliščine. Dvig cen je povzročil, da smo učitelji/organizatorji prehrane čez noč postali tudi »pravniki«. Pisanje aneksov, primerjanje novih/starih cen, podajanje opominov izbranim dobaviteljem je postalo stalnica namesto zagotavljanja kvalitetnih šolskih obrokov in prehrane.

Nekateri dobavitelji, s katerimi se o dvigu cen nismo strinjali, so nam prenehali ali omejili dostavo. Napake ostalih dobaviteljev v cenah, pripeljani količini ter kvaliteti pa so se vrstile. Zaradi urnika pouka, je naročila sprejemala druga oseba, ki pa ni preverjala cen. Sama pa za to časa nisem imela, saj sem bila ob sprejemu že v učilnici. Pritiski s strani dobaviteljev, vodstva šole in nenazadnje rušenje sistema osebnih ter poklicnih vrednot, je tako pripeljalo do popolne izgorelosti in nekvalitetnega pouka.

Letos sem se v sklopu pilotnega projekta s strani občine prvič srečala z aplikacijo Proky.

Čeprav je bilo na začetku kar nekaj dela z vnašanjem artiklov (vnesla jih je Proky ekipa) po razpisnih cenah, delanjem sklopov in pripisovanjem opomb (npr. izbrana kakovost ali ekološko živilo), se je uporaba izplačala. Ekipa, s katero sem sodelovala, je bila izjemno prijazna in mi je v primeru težav zmeraj pomagala.

Platforma omogoča naročanje živil po sistemu spletne trgovine preko pametnega telefona, kar pomeni da lahko naročam od kjerkoli za katerikoli dan. V povprečju sem za to prihranila približno 40 min oziroma skoraj celo šolsko uro na dan, ki jih izkoristim za boljšo pripravo na pouk.

Hkrati pa mi sistem generira naročilo tako, da dobaviteljem pošlje naročilo, sama pa naročilo natisnem in ga predam delavki v kuhinji, ki ga v primeru nepravilnih cen ali količine, zavrne ali pa popravi na dobavnici. Artikli so v sistemu vneseni glede na razpisne cene, tako da je znesek na dobavnici in naročilu enak. Tako smo ugotovili kar nekaj napak s strani dobaviteljev, kjer smo nato zaradi transparentnosti naročanja, brez težav zahtevali poračun oziroma dobropis. Porabljanje sredstev ter preračunavanje obrokov je zaradi že vnesenih cen na kos tako veliko lažje. Največji bonus pa predstavlja povratna informacija dobavitelja, ki mi preko Proky potrdi sprejem vsakega naročila, da sem lahko brez skrbi.”

– Tea, učiteljica biologije, gospodinjstva in organizatorka prehrane v OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana

Bi želeli Proky uporabljati tudi v vaši šoli? Kontaktirajte nas na info@proky.io in z veseljem vam bomo pomagali.

Želite brezplačno svetovanje glede digitalizacije?

Skupaj z vami odkrijemo možnosti izboljšav v delovnih procesih, svetujemo pa vam lahko tudi glede razpisov, s katerimi lahko sofinancirate digitalno transformacijo.

Kontaktni obrazec
064 270 230