Kar ⅓ vse pridelane hrane, namenjene zaužitju, konča na odlagališčih odpadkov, kjer postane navečji povzročitelj toplogrednih plinov. 1.3 miljarde ton odpadne hrane letno ima nepredstavljive podnebne, socialne in ekonomske posledice.

Velik povzročitelj odpadne hrane so tudi gostinska podjetja in z njimi povezana nabavna veriga.

Stroški odpadne hrane na prvi pogled niso vsem očitni, absolutno pa niso zanemarljivi.

Restavracije in njihovi dobavitelji zavrženo hrano plačajo dvakrat – ko jo naročijo in ko jo zavržejo, saj plačajo tudi uničenje hrane. Poleg tega pa zavzema tudi nujno potreben prostor v skladiščih, kar je še posebej velika težava za lokacije v središčih mest, kjer so večje omejitve s skladiščnim prostorom.

Hoteli zavržejo približno kilogram hrane na nočitev enega gosta.

Gostinska industrija in prehranska nabavna veriga, ki sta obe tako prizadeti zaradi posledic pandemije, sta za takšne stroške sedaj še posebej občutljivi.

V teh podjetjih se odpad zgodi na več fazah, kot so slabo planiranje zaradi pomanjkanja informacij, daljše in neučinkovite nabavne verige, ter seveda tudi človeška razsipnost. Proky se dotika vsaj dveh delov procesa, kjer je mogoče z določenimi prijemi odpad in izgubo hrane zmanjšati.

S krajšanjem poti med pridelovalci in potrošniki se bistveno zmanjša ogljični odtis, pridelki pa zaradi krajšega časa od obiranja do krožnika ohranijo svežino in visoko prehransko vrednost. Lokalno pridelana hrana ustvari tudi najmanj odpadkov – bioloških, ker se manj živil uniči in pokvari in plastičnih, ker je za transport takšne hrane potrebne manj embalaže.

Proky restavracijam in dobaviteljem olajša planiranje nabave in prodaje, načrtovanje zalog glede na podatke, ki so jim na voljo. S povezovanjem kupcev direktno s proizvajalci se krajša transportna pot in zmanjša število vmesnih členov. Platforma ponudnikom poleg redne prodaje omogoča hitro objavo akcij izdelkov, ki so pred rokom uporabe ali s poškodovano embalažo. Zadnji korak v boju proti odpadni hrani pa je sodelovanje s Slovensko banko hrane (SIBAHE), kateri redno darujemo izdelke pred iztekom roka uporabe. Te potem v sodelovanju z društvi, hrano odpeljejo družinam v stiski.

Prvo tovrstno akcijo smo izvedli 14. januarja. Pobudo je dala Proky ekipa, ki je sama nakupila osnovna živila, pridružili pa so se tudi nekateri dobavitelji, kot sta Mlekarna Celeia (Zelene doline) in Isa’s Kombucha.

Vsem sodelujočim se iz srca zahvaljujemo, hkrati pa k nadaljnjem sodelovanju vabimo tudi ostale dobavitelje, trgovine in tudi restavracije, ki jim ostajajo izdelki, ki jih zaradi nepredvidljivosti obiska ne morejo pravočasno uporabiti.

Želite brezplačno svetovanje glede digitalizacije?

Skupaj z vami odkrijemo možnosti izboljšav v delovnih procesih, svetujemo pa vam lahko tudi glede razpisov, s katerimi lahko sofinancirate digitalno transformacijo.

Kontaktni obrazec
064 270 230