Prejšnji teden smo na Linkedin izvedli anketo, kjer smo vas spraševali, kaj stoji za imenom Proky. Pravilno vas je uganilo 88% – Proky je izpeljanka iz angleškega prevoda besede “nabava” – “procurement”. Preostalih 12 % vas je bilo mnenja, da je okrajšava za “profesionalno”. Kljub temu, da si nismo zamislili te izpeljanke, se niste veliko zmotili. :)

Proky lastnikom restavracij omogoča profesionalna nabavo, tudi če nimajo spretnosti, časa, izkušenj ali dragih orodij za nabavo.

Nabava (procurement) pomeni proces iskanja dobaviteljev in proces nakupa surovin ali storitev pri drugih podjetjih. 

Časovno in finančno učinkovita nabava zahteva:

  • Sposobnost dela z ljudmi
  • Organizacijske sposobnosti
  • Pogajalske sposobnosti
  • Poznavanje specifične industrije
  • Dober pregled nad celotnim procesom
  • Mrežo zanesljivih dobaviteljev

Vse našteto navadno ni problem v večjih podjetjih z namenskimi oddelki nabave. V restavracijah pa navadno to pomembno vlogo opravlja kar lastnik sam, ali pa nalogo preda drugemu zaposlenemu, ki nabavo opravlja poleg svojega običajnega dela.  Izjema so seveda večje restavracije z nabavniki, ki pa imajo druge težave. 

Študija primera restavracije, ki Proky uporablja dva meseca

Vzemimo za primer našo stranko – restavracijo z dvema lokacijama v Ljubljani.

Lastnik restavracije nam je zaupal, da si želi nabavo digitalizirati s Proky, ker bi s tem razbremenil nabavnika, ta pa bi se lahko posvetil grajenju dolgoročnih odnosov z dobavitelji in optimiziranju ponudb pri obstoječih dobaviteljih. 

Mesečno naredijo cca. 20.000 € nabave pri 7 različnih dobaviteljih. V nabavo sta vključena dva zaposlena (lastnik in nabavnik), dostavljeno robo sprejemajo tudi ostali zaposleni. Njihov nabavnik večino časa porabi za naročanje pri vsakem dobavitelju posebej, ročni primerjavi ponudb (s pomočjo Excela, kjer podatke posodablja sam) in iskanju novih dobaviteljev. 

S Proky njihova nabava poteka bolj urejeno. Oba, lastnik in nabavnik, imata boljši nadzor nad celotnim procesom. Nabavnik ponudbe prejema direktno v Proky, kjer se samodejno primerjajo. Zato vedno ve, katera ponudba je trenutno najbolj ugodna. Sedaj, ko se cene zaradi pandemije spreminjajo dnevno, jim ta avtomatizacija prinaša še večjo vrednost. 

Ker veliko dobaviteljev sedaj svojih strank ne obvešča več o spremembah cen, mu je v veliko pomoč tudi iskalnik dobaviteljev, kjer lahko preveri, katere dobavitelje je Proky predhodno preveril in označil, da strankam zagotavljajo cene, ponujene na platformi. Zato se lahko izogne klicanju dobavitelja pred opravljenim naročilom, da bi preveril trenutno aktualno ceno. 

Naročila opravi pri vseh svojih dobaviteljih hkrati, ko ima čas za to, v platformi pa nato spremlja statuse naročila v živo, ki jih posodabljajo dobavitelji sami. 

Vrednost za lastnika restavracije

Celoten prihranek časa je bil ocenjen na 10 ur tedensko v manj kot 2 mesecih uporabe. Ker je restavracija sodelovanje nadaljevala z obstoječimi dobavitelji, s katerimi imajo že dolgoročne poslovne odnose, se cene surovin niso bistveno spremenile na račun menjave dobaviteljev, zaradi poglobljenega sodelovanja so pa izboljšali cene nekaterih izdelkov. 

Vrednost Proky za nabavnika

Proky je z avtomatizacijo pomagal skrajšati čas za nabavo. Ker je celoten proces lahko opravil naenkrat in ni rabil preskakovati med nalogami, je postal bolj učinkovit in je preostali čas lahko namenil grajenju dobrih poslovnih odnosov z dobavitelji in je izboljšal nekatere ponudbe. 

Vrednost Proky za ostale zaposlene

Kuharji so bili na tekočem glede surovin, ki so naročene in na poti, saj je nabavnik imel točen podatek glede dostave. Ob dostavi so lažje pregledali dostavljene izdelke, saj so imeli povzetek naročila na emailu in v platformi. 

OPOMBA: V času merjenja vrednosti v dotični restavraciji, nekatere nove funkcionalnosti Proky platforme (npr. priljubljeni artikli) še niso bile na voljo.

 

Želite brezplačno svetovanje glede digitalizacije?

Skupaj z vami odkrijemo možnosti izboljšav v delovnih procesih, svetujemo pa vam lahko tudi glede razpisov, s katerimi lahko sofinancirate digitalno transformacijo.

Kontaktni obrazec
064 270 230