Kakšni so sploh prihranki zaradi uporabe sistema za elektronsko naročanje?

Poglejmo si scenarij testiranja aplikacije Proky v restavraciji z dostavo.

Restavracija ima vodjo restavracije, ki poleg drugih nalog skrbi tudi za nabavo (v nadaljevanju prispevka ga omenjamo kar kot “nabavnika”). Za vnos dobavnic in urejanje računov skrbi drug zaposleni, ki nekaj delovnega časa opravlja administratorska dela (v nadaljevanju “administrator”).

Letno ima restavracija približno 1.000.000 € prometa in mesečno naroči za 20.000 € surovin in drugega materiala, ki ga potrebuje za delo.

Restavracija je v internih testih prihranila:

  • 24 ur z elektronskim naročanjem artiklov,
  • 12 ur pri primerjanju cen dobaviteljev,
  • 8 ur z lažjim vnosom dobavnic.

Skupen prihranek časa po zgoraj naštetih postavkah je bilo privarčevanih 44 ur v enem mesecu. 

 

Ljudje žal svojega časa ne znamo najbolje ovrednotiti, zato smo za lažjo predstavo prihrankov časovnim prihrankom izračunali njihovo denarno vrednost.

 

NABAVNIK

Bruto-bruto urna postavka administratorja: 7,48 €

Privarčevanih delovnih ur administratorja: 8 ur

Skupna vrednost privarčevanega časa administratorja je bila 59,84 € mesečno.

 

ADMINISTRATOR

Bruto-bruto urna postavka nabavnika: 8,48 €

Privarčevanih delovnih ur nabavnika: 36 ur 

Skupna vrednost privarčevanega časa nabavnika je bila 305,28 € mesečno.

 

PRIHRANKI PRI VREDNOSTI NABAVE

Aplikacija Proky pa je restavraciji prihranila tudi 18 % mesečnega stroška nabave.

Povprečna vrednost mesečne nabave v omenjeni restavraciji je 20.000 €.

18 % od 20.000 € je 3.600 €.

 

SKUPAJ PRIVARČEVANO: 

Privarčevane ure administratorja: 59,84 €

Privarčevane ure nabavnika: 305,28 €

Privarčevano pri nabavnih artiklih 3.600 €

 

Skupaj privarčevano / mesec: 3.966,12 € 

 

Poleg teh prihrankov moramo upoštevati tudi druge prednosti, ki jih v krajšem časovnem obdobju težko finančno ovrednotimo, njihove prednosti pa se pokažejo skozi čas.

Restavracija je opazila še dodatne prednosti, kot so:

  • bolj organizirano delo celotne ekipe,
  • manj vprašanj “iz kuhinje” glede surovin (imeli so vpogled v današnje dostave artiklov),
  • manj porabljenega papirja,
  • manj odpada hrane zaradi boljšega načrtovanja nabave (točnega podatka privarčevanega zneska nismo mogli izračunati, saj restavracija uporablja tudi aplikacijo B2B Foodie, s katero je odpad hrane zmanjšala na račun prednaročil malic za teden vnaprej),
  • manjši procent surovin, ki jim je v skladišču potekel rok (zaradi popisa nabave po sistemu v Proky je restavracija bolj agresivno vpeljala FIFO (first-in-first-out) sistem,
  • manj opravljenih klicev in poslanih emailov,
  • manj napak pri dostavi s strani dobaviteljev.

 

Prihranki so najbolj opazni v restavracijah, hotelih in drugih “kuhinjah”, ki redno naročajo artikle, katerim se večkrat spreminja cena (navadno so to sveže surovine, kot so mlečni izdelki, mesni izdelki, sadje in zelenjava).

Kljub temu pa se bistveni prihranki kažejo tudi pri barih, saj so takoj obveščeni o akcijah artiklov, lažje opravljajo nabavo in odkrijejo nove dobavitelje, ki imajo nižje cene enakih artiklov.

 

 

 

Ustvari svoj Proky profil

V treh korakih do hitrejše in cenejše nabave

Registracija
064 270 230

Želite brezplačno svetovanje glede digitalizacije?

Skupaj z vami odkrijemo možnosti izboljšav v delovnih procesih, svetujemo pa vam lahko tudi glede razpisov, s katerimi lahko sofinancirate digitalno transformacijo.

Kontaktni obrazec
064 270 230