NAZWA OPERACJI:

Opracowanie i wprowadzenie na rynek opartego na chmurze oprogramowania AI do optymalizacji działań związanych z zakupami, kuchnią, logistyką, HR i zamówieniami w kuchniach komercyjnych.

Celami operacji są:

Zmniejszenie strat i marnotrawstwa żywności w kuchniach komercyjnych i u ich dostawców;
Udostępnienie firmom sensownych i przetworzonych danych z POS (zapasy, prognozowanie zużycia, średnie zużycie);
Zmniejszenie zużycia energii poprzez optymalizację tras logistycznych;
Ułatwić przejście na biznes bez papieru;
Obniżenie kosztów i zwiększenie rentowności przedsiębiorstw, aby pomóc im w ponownym uruchomieniu lub kontynuowaniu działalności po wystąpieniu zakłóceń na rynku.

Inwestycja jest współfinansowana przez Republikę Słowenii i Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mentor startupu: Branko Drobnak, Business Angels of Slovenia