Digitalizacija ne bo vplivala samo na zmanjšanje odpada hrane v podjetjih, temveč bo tudi podjetjem pomagala pri povečanju profitabilnosti z izboljšanjem njihovih procesov in učinkovitosti. 

Potrošniške potrebe so premike za učinkovitost nabavne verige že spodbudile zaradi hitrosti in enostavnosti uporabe, od prodajalcev pa vse bolj zahtevajo bolj odgovorno, trajnostno poslovanje.

Statistika odpada hrane postaja vse bolj zaskrbljujoča, saj ne izgubljamo samo pridelane hrane, temveč tudi vse energente in naravne vire, ki so vključeni v pridelavo, predelavo in transport zavržene hrane. Premiki na tem področju so že nujno potrebni, trenutna globalna kriza, ki je tudi katalizator na področju tehnologije in spletnega povezovanja, pa predstavlja popoln trenutek za sprejetje digitalnega pristopa k nabavni verigi.

Želite brezplačno svetovanje glede digitalizacije?

Skupaj z vami odkrijemo možnosti izboljšav v delovnih procesih, svetujemo pa vam lahko tudi glede razpisov, s katerimi lahko sofinancirate digitalno transformacijo.

Kontaktni obrazec
064 270 230

Kuhinje navadno zavržejo 8 – 20% kupljenih surovin.

Zmanjšanje izgube in odpada hrane se pomembno pozna pri finančnem poslovanju podjetja. V realno “ceno” odpada namreč moramo prišteti tudi stroške dela zaposlenih, porabljeno vodo in energente, ki smo jih porabili za obdelavo zavržene hrane.

Odpad in izguba hrane v komercialnih kuhinjah sta posledica:

  • Prevelikih količin pripravljene hrane
  • Pretečenega rok surovin
  • Ostankov hrane na krožnikih
  • Slabega načrtovanja menijev